Názov projektu: Vydavateľstvo malých knižných edícií

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Financované z prostriedkov EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celková zazmluvnená suma:  124 776,98 €
Zazmluvnená suma NFP:  117 290,36 €
Dátum účinnosti zmluvy: 5.3.2020

 

Projekt je zameraný na zriadenie vydavateľstva a zavedenie novej tlačiarenskej technológie pre spoločnosť Ekoslov Consulting, s. r. o., ktorá sa dlhoročne venuje regionálnemu rozvoju, rozvoju vidieka a vidieckeho cestovného ruchu. Vydavateľstvo bude špecificky orientované na vydávanie knižných publikácií o ľudovej kultúre, práve tam žiadateľ vidí na základe svojich skúseností, priestor na spoluprácou s organizáciami pôsobiacim v rozvoji vidieka a prispieť tak do Kultúrneho priemyslu v oblasti  Literatúry a tlačených médií. Realizáciou projektu sa zabezpečí rozšírenie ponúkaných služieb o tlačiarenské služby a vydávanie publikácií. Prostredníctvom obstarania novej tlačiarenskej techniky bude plnohodnotne vybavená menšia tlačiareň na vydávanie malých edícií. Svojim zameraním na ľudovú tvorbu v regióne, príbehy a  povestí viažucich sa na regionálne zaujímavostí, dokumentovaní ľudovej histórie si určite nájde svoju klientelu.

 

  Ak máte akékoľvek otázky

  neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle 0918 869 750, alebo vyplňte nižšie uvedený formulár. Radi Vám pomôžeme.

  • Vaše meno (povinné):
   Váš email (povinné):
   Telefón:
   Vaša správa: