Vydavateľstvo OKRAJ

V roku 2020 sme rozšírili svoje služby o tlačiarenské služby a vydavateľstvo. Najmodernejšia tlačiarenská technika, naše dlhoročné skúsenosti a partnerstvá v rámci regiónu a najmä vidieka sú predpokladom na veľmi zaujímavé a hodnotné výstupy vo forme publikácií a kníh. Viac informácií sa dozviete na webe Vydavateľstva Okraj