O nás

Sme konzultačná spoločnosť so sídlom v Prešove a od roku 2005 sa venujeme aktivitám pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka. Predovšetkým zabezpečujeme prípravu, spracovanie a implementáciu projektov financovaných v rámci štrukturálnych fondov EÚ...

Služby

Informácie o možnostiach podpory, kompletné vypracovanie projektov, externý projektový manažment, verejné obstarávanie, vzdelávanie, školenia, odborné exkurzie, tvorba strategických dokumentov.

0918 869 750

Vydavateľstvo OKRAJ

V roku 2020 sme rozšírili svoje služby o tlačiarenské služby a vydavateľstvo. Najmodernejšia tlačiarenská technika, naše dlhoročné skúsenosti a partnerstvá v rámci regiónu a najmä vidieka sú predpokladom na veľmi zaujímavé a hodnotné výstupy vo forme publikácií a kníh.

Referencie

Spoločnosť Ekoslov Consluting, s. r. o. pracovala na príprave, spracovaní a implementácií projektov pre vyše 100 obcí v rámci Prešovského kraja, a to prostredníctvom PRV SR 2007 – 2013, PRV SR 2014 – 2020, OP KaHR, Envirofond, OP Výskum a vývoj, Cezhraničná spolupráca.