Kontakt

Kancelária: Ekoslov Consulting, s.r.o.
Urbánkova 13
080 01 Prešov

 

Sídlo: Ekoslov Consulting, s.r.o.
Levočská 11581/111
080 01 Prešov

 

tel.: 0918 869 750
e-mail: kancelaria@e-consulting.sk

IČO: 316 700 83
IČ DPH: SK2020518995

Zapísaný v OR SR, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1018/P