Regionálne pracovisko NSRV Aktivity

Informačný seminár v Rožkovanoch

Dňa 26. novembra 2014 zorganizovalo RP NSRV SR pre Prešovský kraj informačný seminár s názvom „Vidiecky cestovný ruch a príležitosti pre mladých ľudí na vidieku v novom programovacom období” v kaštieli v obci Rožkovany. Cieľom stretnutia bolo informovať účastníkov o príležitostiach pre vidiek, vidiecky cestovný ruch, o podpore remesiel na vidieku v novom programovacom období,… Čítať ďalej…

Bachledova dolina

Dňa 24. Septembra 2014 zorganizovalo RP NSRV SR pre Prešovský kraj aktivitu s názvom „Rozvíjanie spolupráce s regiónmi na slovensko – poľskej hranici” v Bachledovej doline v ubytovacom zariadení Bachledka Strachan. Cieľom stretnutia bola výmena skúsenosti, prezentácia národných špecifík v novom programovacom období 2014 – 2020, skúsenosti z implementácie prístupu LEADER v zúčastnených regiónoch, nadviazanie… Čítať ďalej…

Agrokomplex 2014

RP NSRV pre Prešovský kraj úspešne absolvovalo výstavu Agrokomplex, ktorá sa konala v dňoch 21. – 24. 8. 2014. V stánku Prešovského kraja sa aktívne prezentovali tri miestne akčné skupiny (MAS Partnerstvo BACHUREŇ, MAS Šafrán, Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš) a priebežne päť VSP (MAS Pramene, LAG Tatry – Pieniny, MAS Stráže, MAS Horná… Čítať ďalej…

Odborná exkurzia v Španielsku

Regionálne pracovisko Národnej  siete  rozvoja vidieka pre Prešovský kraj v spolupráci s MAS Partnerstvo BACHUREŇ zorganizovalo v dňoch 12. -16. 05.2014 odbornú exkurziu do severovýchodného  Španielska, autonómneho spoločenstva – Katalánska. Cieľom exkurzie bola výmena skúseností pri používaní nástrojov na podporu vidieka,  výmena skúseností o partnerstvách na vidieku, vidiecky cestovný ruch, prehliadka a predstavenie úspešných malých fariem, spracovateľov a… Čítať ďalej…

Štatút farmárskej rodiny

Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci s EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva realizovali dňa 25.04.2014 v Levoči seminár s názvom  Štatút farmárskej rodiny. Na seminári zazneli zaujímavé témy ako napríklad – rodinné podnikanie, zamestnávanie na farmách, povinnosť používať registračnú pokladňu, predaj na miestom trhovisku, perspektíva tonizujúcich rastlín na Slovensku. Prezentované a diskutované boli… Čítať ďalej…

AGROTRAVEL Kielce 2014

Dňa 11.4.2014 zrealizovalo RP NSRV SR Prešov návštevu výstavy Agrotravel Kielce 2014. Jednodňovej návštevy sa zúčastnilo 79 záujemcov a aktérov rozvoja vidieka Prešovského kraja.

Prezentácia RP NSRV SR na Klube mladých farmárov v Zámutove

Dňa 4. apríla 2014 sa RP NSRV SR pre Prešovský kraj zúčastnilo a prezentovalo na aktivite Klub mladých farmárov s názvom “Perspektívy v živočíšnej výrobe pre mladých farmárov v novom programovacom období 2014-2020″. Klub organizovalo Združenie mladých farmárov Slovenska na ranči Záľubová v obci Zámutov. Organizátori a prednášajúci sa potešili veľkému záujmu a účasti mladých… Čítať ďalej…

Regionálny workshop: Mladí farmári a nový program rozvoja vidieka

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka pre Prešovský kraj usporiadalo dňa 6. marca 2014 v obci Fintice regionálny workshop na tému Mladí farmári a nový program rozvoja vidieka. Cieľom workshopu bolo prezentovať podmienky a príležitosti pre uplatnenie mladých ľudí na vidieku v novom programovacom období a taktiež motivovať mladú generáciu do zapájania sa do aktivít… Čítať ďalej…

Pracovné stretnutie pre zástupcov MAS a VSP

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka pre Prešovský kraj zrealizovalo dňa 25.2.2014 pracovné stretnutie pre zástupcov Miestnych akčných skupín a Verejno-súkromných partnerstiev v Prešovskom kraji. Zamerané bolo na poskytnutie informácie o plánovaných aktivitách RP NSRV PO v roku 2014 a účasť, resp. participácia na týchto aktivitách zo strany MAS a VSP. Spoločne bol prebratý postup… Čítať ďalej…

Výroba propagačných materiálov

V mesiaci február RP spracovalo informačnú brožúrku s názvom ,,Diverzifikácia a vidiecky cestovný ruch v Prešovskom kraji“. Obsah brožúrky bol spracovaný na základe výberu vhodných príkladov dobrej praxe z oblasti vidieckeho cestovného ruchu z Prešovského kraja, kde sme kládli dôraz aj na prepojenie na Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. V brožúrke je umiestnená… Čítať ďalej…