Regionálne pracovisko NSRV Aktivity

Odborná exkurzia v Španielsku

Regionálne pracovisko Národnej  siete  rozvoja vidieka pre Prešovský kraj v spolupráci s MAS Partnerstvo BACHUREŇ zorganizovalo v dňoch 12. -16. 05.2014 odbornú exkurziu do severovýchodného  Španielska, autonómneho spoločenstva – Katalánska. Cieľom exkurzie bola výmena skúseností pri používaní nástrojov na podporu vidieka,  výmena skúseností o partnerstvách na vidieku, vidiecky cestovný ruch, prehliadka a predstavenie úspešných malých fariem, spracovateľov a projektov.