Regionálne pracovisko NSRV Aktivity

Štatút farmárskej rodiny

Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci s EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva realizovali dňa 25.04.2014 v Levoči seminár s názvom  Štatút farmárskej rodiny. Na seminári zazneli zaujímavé témy ako napríklad – rodinné podnikanie, zamestnávanie na farmách, povinnosť používať registračnú pokladňu, predaj na miestom trhovisku, perspektíva tonizujúcich rastlín na Slovensku. Prezentované a diskutované boli aj návrhy na zmenu legislatívy. Regionálna koordinátorka NSRV SR pre Prešovský kraj účastníkom predstavila činnosť a aktivity RP pre Prešovský kraj. Na seminári bola možnosť ochutnať regionálne domáce produkty a ukončený bol exkurziou na rodinnú farmu AFRA Odorica v Levoči.