Regionálne pracovisko NSRV Aktivity

AGROTRAVEL Kielce 2014

Dňa 11.4.2014 zrealizovalo RP NSRV SR Prešov návštevu výstavy Agrotravel Kielce 2014. Jednodňovej návštevy sa zúčastnilo 79 záujemcov a aktérov rozvoja vidieka Prešovského kraja.