Regionálne pracovisko NSRV Aktivity

Prezentácia RP NSRV SR na Klube mladých farmárov v Zámutove

Dňa 4. apríla 2014 sa RP NSRV SR pre Prešovský kraj zúčastnilo a prezentovalo na aktivite Klub mladých farmárov s názvom “Perspektívy v živočíšnej výrobe pre mladých farmárov v novom programovacom období 2014-2020″. Klub organizovalo Združenie mladých farmárov Slovenska na ranči Záľubová v obci Zámutov. Organizátori a prednášajúci sa potešili veľkému záujmu a účasti mladých farmárov a iných aktérov, odzneli zaujímavé prezentácie na tému podpora a aktuálne možnosti mladých farmárov, ale aj prezentácie úspešných farmárov z Prešovského kraja. Na stretnutí vystúpila aj regionálna koordinátora RP NSRV SR pre Prešovský kraj Ing. Marta Martausová s témou program pre mladých farmárov, PRV SR na roky 2014 – 2020 a predstavila činnosť a aktivity regionálneho pracoviska NSRV SR.