Referencie

Naša spoločnosť pracovala na príprave, spracovaní a implementácií projektov pre vyše 100 obcí v rámci Prešovského kraja, a to prostredníctvom PRV SR 2007 – 2013, PRV SR 2014 – 2020, OP KaHR, Envirofond, OP Výskum a vývoj, Cezhraničná spolupráca.

Spolupracovala pri implementácii projektov financovaných z PRV SR 2007 – 2013 pre Združenie pre rozvoj regiónu, n.o. a Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu (vzdelávacie, informačné, propagačné, marketingové projekty).

Zabezpečovala implementáciu projektov pre MAS Partnerstvo BACHUREŇ, MAS Občianske združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ, MAS Šafrán a taktiež ich spoluprácu.

Naši konzultanti v minulosti spolupracovali pri príprave projektov s nasledujúcimi subjektami:

 • Prešovský samosprávny kraj
 • Mesto Prešov
 • Mesto Veľký Šariš
 • Mikroregión Makovica
 • Jozefína Knapíková, SHR
 • ŠPPK Prešov
 • Kostitras
 • Občianske združenie Ekosvinka
 • Komunitná nadácia Prešov
 • Komunitná nadácia Veľký Šariš
 • ASKO, s.r.o.
 • KRONOSPAN SK, s.r.o.
 • ELOGIC, s.r.o.
 • DOMA, a.s.
 • Pekáreň Pod hájom, s.r.o.
 • Promt SR s.r.o.
 • CAD-Up International s.r.o.
 • Ing. Jozef Polomský
 • M-PEK s.r.o.
 • RASLEN, spol. s.r.o.
 • Ladislav Kelény – KELPEK
 • TATRAKON, spol. s.r.o.
 • AGROCARGO s.r.o.

obce:

 • Červená Voda
 • Červenica pri Sabinove
 • Víťaz
 • Chmeľovec
 • Jakubova Voľa
 • Kvačany
 • Kyjov
 • Lesnica
 • Ražňany
 • Uzovský Šalgov
 • Žipov
 • Župčany
 • Abrahámovce
 • Buclovany
 • Kuková
 • Lukavica
 • Stebnícka Huta
 • Benkovce
 • Sukov
 • Výrava
 • Vyšné Ladičkovce
 • Zbojné
 • Ondavské Matiašovce
 • Kobylnice
 • Štefanovce
 • Vyšný Kazimír
 • Chmeľová

a mnohé iné.