O nás

Sme konzultačná spoločnosť so sídlom v Prešove a od roku 2005 sa venujeme aktivitám pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka. Predovšetkým zabezpečujeme prípravu, spracovanie a implementáciu projektov financovaných v rámci štrukturálnych fondov EÚ a iných dotačných programov pre žiadateľov zo súkromného a verejného sektora. V rámci týchto procesov zabezpečujeme množstvo aktivít od spracovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok, verejného obstarávania, finančných analýz, cez kompletný externý manažment, realizáciu školení, workshopov, tvorbu propagačných materiálov, akreditovaných vzdelávacích programov a lektorovanie, až vydávanie kníh a publikácií. Máme bohaté skúsenosti pri tvorbe a implementácii viac ako 100 projektov, investičných alebo neinvestičných. Či už ide o obce, mesta, školy, podnikateľov, SZČO, neziskové organizácie alebo občianske združenia, vždy sa snažíme nájsť tú najvhodnejšiu možnosť financovania ich zámerov a byť im plne k dispozícii aj pri ich implementácii.