Regionálne pracovisko NSRV Aktivity

Regionálny workshop: Mladí farmári a nový program rozvoja vidieka

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka pre Prešovský kraj usporiadalo dňa 6. marca 2014 v obci Fintice regionálny workshop na tému Mladí farmári a nový program rozvoja vidieka. Cieľom workshopu bolo prezentovať podmienky a príležitosti pre uplatnenie mladých ľudí na vidieku v novom programovacom období a taktiež motivovať mladú generáciu do zapájania sa do aktivít na vidieku.