Regionálne pracovisko NSRV Aktivity

Pracovné stretnutie pre zástupcov MAS a VSP

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka pre Prešovský kraj zrealizovalo dňa 25.2.2014 pracovné stretnutie pre zástupcov Miestnych akčných skupín a Verejno-súkromných partnerstiev v Prešovskom kraji. Zamerané bolo na poskytnutie informácie o plánovaných aktivitách RP NSRV PO v roku 2014 a účasť, resp. participácia na týchto aktivitách zo strany MAS a VSP. Spoločne bol prebratý postup a spolupráca pri niektorých aktivitách súvisiacich s novým programovacím obdobím.