Regionálne pracovisko NSRV Aktivity

Bachledova dolina

Dňa 24. Septembra 2014 zorganizovalo RP NSRV SR pre Prešovský kraj aktivitu s názvom „Rozvíjanie spolupráce s regiónmi na slovensko – poľskej hranici” v Bachledovej doline v ubytovacom zariadení Bachledka Strachan. Cieľom stretnutia bola výmena skúsenosti, prezentácia národných špecifík v novom programovacom období 2014 – 2020, skúsenosti z implementácie prístupu LEADER v zúčastnených regiónoch, nadviazanie spolupráce – spoločné cezhraničné projekty, prezentácia príkladov dobrej praxe, výmena kontaktov a tvorba partnerstiev. Stretnutie otvoril starosta obce Ždiar pán Ing. Pavol Bekeš, ktorý privítal účastníkov a v krátkosti predstavil obec Ždiar. Na úvod Ing. Marta Martausová, regionálna koordinátorka RP NRSV SR pre Prešovský kraj, predstavila poslanie NSRV SR a činnosť RP, zrealizované a plánované aktivity na tento rok a poukázala na ciele stretnutia. Nasledovala prezentácia marketingovej špecialistky Ski Bachledova pani Martiny Múdrej, ktorá predstavila región, potenciál územia a rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v regióne. Oboznámila účastníkov o filozofii a stratégii, ktorou je potrebné sa riadiť pri zabezpečovaní marketingu zariadení cestovného ruchu a to, že nemusíme byť najväčší, keď chceme byť najlepší. Predstavila lyžiarske stredisko Ski Bachledova, letné a zimné atrakcie strediska a jeho cieľ, ktorým je na základe vzájomnej spolupráce ubytovacích zariadení v regióne vytvoriť atraktívnu destináciu, kde sa turisti budú cítiť ako doma a radi vracať.

S prezentáciou prístupu LEADER v Poľsku vystúpila RNDr. Alena Juricová, ktorá zastúpila pani Zofiu Mikicku zo Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy. Vo svojej prezentácii predstavila niekoľko úspešne zrealizovaných projektov v rámci prístupu LEADER v Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy. Išlo hlavne o doplnkové služby na podporu cestovného ruchu ako informačné centrá pre hostí, multimediálne miestnosti, detské ihriská a vybavenie izieb. Úspešnú realizáciu projektov na Slovenskej strane odprezentoval pán Ľubomír Vnenčák, starosta obce Jezersko a pán Jozef Chovanec, majiteľ penziónu vo Vyšnom Slavkove. Pán Vnenčák previedol účastníkov vývojom obce a lyžiarskeho strediska od minulosti až po súčasnosť s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu, predstavil aktivity OZ Jezersko a jeho aktivity na podporu rozvoja turizmu v regióne. Nevynechal ani potenciál regiónu a zaujímavé miesta a podujatia, ktoré sa oplatí navštíviť.

Pán Chovanec s pani manželkou predstavili svoj Penzión u Alžbetky, ktorý bol podporený zo zdrojov PRV SR 2007 – 2013 a svojou prezentáciou poukázal na to ako sa dá len treba chcieť. Hovoril o tom, ako postupne za pomoci aktívnych ľudí z obce a okolia vybudoval turistické trasy, informačné tabule a vyhliadky v okolí Vyšného Slavkova, čím nie len prilákal turistov to regiónu a hostí do svojho penziónu, ale hlavne poskytol svojim hosťom nezabudnuteľné zážitky. Po krátkej prestávke a chutnom občerstvení nasledovala prezentácia pani Ing. Marty Martausovej o možnostiach získania zdrojov v novom programovacom období. Poskytla množstvo užitočných a dôležitých informácií o možnostiach v novom programovacom období, predstavila jednotlivé opatrenia PRV SR 2014 – 2020, podmienky oprávnenosti, mieru a výšku podpory, oprávnené náklady, princípy nastavenia výberových kritérií a činnosti v rámci jednotlivých opatrení. Prezentácia pokračovala krátkou diskusiou. Prezentáciou o aktuálnej výzve Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu pokračovala Mgr. Petra Kovářová zo Združenia pre rozvoj vidieckeho turizmu. Podala základné informácie potrebné pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci spomínanej výzvy.

Niekoľko účastníkov prejavilo záujem o ďalšie informácie a po krátkej diskusii nasledovala prestávka na obed. Po chutnom obede nasledovala prehliadka náučného chodníka Bachledova dolina s výhliadkovou vežou a nádherným výhľadom na široké okolie.V závere pani Ing. Marta Martausová poďakovala za vysokú účasť a prejavila potešenie z vysokého záujmu o informácie. Cieľ stretnutia bol naplnený a snaha o pestovanie tradície stretnutí pre aktérov rozvoja vidieka v priestore Schengenskej hranice bola podporená.